Pobjegle su Ptice Iz očiju, Kavez se njiše I krivo nam je Lice,   Juče i Sutra Su zakonom propisani- Otpisani, Pod šeširima rojimo Noći i Jutra, jer   Sada smo ovde I sve je oko nas.   Sve je sjećanje Na javi ili u Snu; Dodiri u noći, Pucanje usana i Svaki glas.   Autor: Mladen Đurić Fotografija: favim.com ...

Ne znam ko si, Ni da li si Stvarna; Poznajem tek Sliku sa ekrana Bez sjaja u Kosi.   Ni glas nisam Čuo da me Kroz Lukavu tamu Vodi, Ni vodu Sa usana pio!-   nisam se ni krio; Dokonim mrak Strpljivo kopa Jamu.   U dlan ću Da se Sklupčam Što ti se Po prstima Topi,   Zarobi me U treptaj, M, I očima me Žednim Popij. Autor: Mladen Đurić Fotografija: favim.com ...

Govore: "Stani! - pokori se Zemlji; Na nogama puzi, O snovima Ne govori."   Govore: "Kreni! - pod miške Po štaka; Slobodno šepaj, Ne smije Da stane Traka."   Pod tabanima mu tlo, Vazduh nad njima; Valja ga vjetrova plima, Pred sobom davi zlo.   Govori vjetar: "Čovjek je granica Neba i zemlje; Bez motke, Po žici tetura Cijeli svoj vijek."   Autor: Mladen Đurić Fotografija: blogspot.com ...

Vjeruj mi na riječ: Riječi su neupredena vuna i neskrojena, fina tkanina; Rite i ruha u Rukama majstora.   Vjeruj mi na riječ: Riječi su, da znaš, i vazduh i vjetar, vatra ili dim; Neke baš peku al' ih dišeš,   Ili ih iskašljavaš. Vjeruj mi na tišinu.   Autor: Mladen Đurić Fotografija: favim.com ...

Drhtavo ogledalo Odraze čuva; Naizgled ćuti, Pod nebom se lomi, Pred očima stoji A ništa nije stalo. Klizi niz tjeme Dok ne nestane u dlanu; Priča o noćima, Zvijezdama i zori - Kupa te i davi U jednome danu. Obale ne gazi; Tek obraz na njih Spusti i oživi Pijesak, i kamen pusti! - Napoji ga oblak pa Sve opet traje...

Kiša je, Noć je uveliko Pala, I lim na prozoru Ritam bije.     Mašina kuca Savršeno Gotova slova; papir nijemo Pod njima Puca.     Ko mi Prste Tintom Boji?     Autor: Mladen Đurić Fotografija: weheartit.com ...

  Koljena su Zarasla A dlanove Oblak prekriva.   Tek zasukanih Rukava bi’ na Prstima hodao, A voda do glave.   Šaraš svoj život Složen u Dvanaest kvadrata - Mjerom se krade beskraj,   Što ne našvrljašmo Prstima naših misli Ostaje čisto.   Kada mislim O tebi ne pišem O granicama i krajevima, Jedva vazduh žvaćem Dok pod vodom ronim I blato iz sebe Ispiram.       Autor: Mladen Đurić Fotografija: favim.com ...

Noćima puštam Da mi u miru Stružu Krljušt sa kože.     Zgrčenim jecajima Otvaram izlaze Ka iluziji Novog jutra:     Letite vrane, I gačite...

Htio bih da me ostavite Prekrivenog Zategnutim Plahtama od mira i tišine;     ostavite dijete Da plače pod Tkaninom svog Rođenja.     Večeras si Cio Samo za sebe U maršu Niz zgužvano Lice -     Živ ili mrtav, Svejedno je Porobljenoj kiši U raspuklim Oknima.   Autor: Mladen Đurić Fotografija: favim.com ...

Hoda ulicom radi Brojanja koraka, Tek toliko.     Nekada ju opija Cvokotanje đonova Na pločniku - Možda troše Puteve U njeno Gluvo ime, Mislim.     Nad nama je Neonska mladost Paljena Iz noći u noć: Nemirna, U tremoru sva I prozirna, A mokre staze Ispod noći Sjaje.     Hodam ulicom da Pometem tragove, Koraci fijuču Niz vjetar što Šiba.   Autor: Mladen Đurić Fotografija: favim.com ...