Kada si poslednji put odbio da me sretneš, Bilo je to u jednom gradu, U gradu gde ja nikada više neću moći da stignem na vreme, Jer uvek se svirepo kasni Kada više nemaš kome da se vratiš.   Kada me poslednji put nisi sreo, U meni se k’o vrh planine, Oštro zubio...

Zamisli da noćas tvoje ruke, odvoje se, tvoje tijelo, otkrije se. Tako čudno izgleda grad, i glasni ljudi, pakosni i sami Kada je Kovač ugledao svoje ruke u ogledalu, svoje prste na tuđim grudima, sve što je mogao da osjeti u tom trenutku je bila želja za otporom. Na...