Dobra namera je dobra Samo ako izgleda poznato i umirujuće Još sa prvih deset metara Uz lepe reči, A sve gvozdenija vrata.   Laži su bele. Potencijali svake boje, Optičke iluzije prostranstva, Dok crtamo sopstvene Duge Puteve, Na račun sopstvene s(a)vesti.   Merilo je brzina Koraka sve tri kazaljke, Obe ili sve četiri noge Ako prihvatimo da smo životinje, Krvavo zloupotrebljavamo Nešto što zovemo...