Kraj ljeta je onaj posljednji dan na plaži, vožnja s mora, skidanje nanogvice i ostavljanje u kutiju sa nakitom do slijedećeg ljeta. Kraj ljeta je ona čežnja kao u Laninim pjesmama. I ono kada mi stavljaš poljubac u dlan, kada naslonim glavu na tvoje rame dok...

Suzdržavala sam i smeh i suze. Bio je februar i išla sam ka gradu. Oborila sam pogled i gledala u asfalt dok su bele linije promicale. Nije bilo lepo plakati u autobusu, nije bilo pametno ni smejati se na sav glas. Osećala sam da me...