Miris kestenja i zime se lagano uvlačio u naše kapute. Mala Nađa i ja šutiramo lišće na keju i smejemo se. Nađa je u teoriji ćerka moje drugarice. Ide u četvrti razred osnovne škole. Povremeno joj pomažem oko srpskog jezika, učim je da piše sastave...