“Da li još uvek razmišljaš nekad o njemu?“ pitala me je. Ćutala sam. “Pa...