Lejla, seti se kako sam ti dolazio u večernje sate niz mahalu prolazeći užurbano. I kako sam te satima čekao pred Sahat – kulom u tvome u samo tvome Sarajevu. I kako sam ti govorio Lejla, ne idi nikada iz Sarajeva! Ja ću uvek naći načina da ti dođem...