Ja sam Luna. Žena koja sama živi negdje u pustari Meksika. Ona koja je napravila ljubav od blata i potom je razbila u hiljade komada. Ona koja nosi šešir i kaubojke i u ljutnji se pretvara u pticu šarenih krila. Ona koja je shvatila da...