Potraži me u proleće Kad sve se budi; Jedina spavaću ja; Lako je krvariti o svetu Kad znaš da ta krv neće izliti o tebi. Teško je tražiti sreću među osmesima, Lako je o sreći, po nešto, uz osmeh ubiti. Potraži me u proleće Kad svet stasa u rasplamsalu se decu; Gore sam stvari...