Knjigu života koji živimo sada pišemo svojim djelima iz prošlog   karma uzrok i posljedica zakon akcije i reakcije   još uvijek tragam za svojom darmom (od toliko njenih značenja za mene je ona istina)   trudim se da ne svedem život na puku egzistenciju   da izbjegnem rutinu i nađem novi smisao u svakom novom danu   trudim se da pronađem svoj tao i da ne narušim sklad koji u...