Pucketavi oktobarski dan razvlači se kaldrmisanom ulicom poput vesternovskih kotrljana. Nestašni prolaznici trljaju dlanove, a sa njih uzleće revolveraški zvuk nastao u rascepima suve kože. Prvi postulat književnog izražavanja nalaže da situacija ne započinje meteorološkom prognozom, ali oblaci su bili teški, humidni i stezali su...

Sećam se da je bila 2011. godina. Trudim se da studiram književnost. Pišem kao sumanuta. Roman. Živim iza malog umazanog podstanarskog prozora. Iza tog prozora ima dovoljno mesta tek da stane jedan krevet, sto i literatura sa faksa. Ispod miške stiskam Jesenjina. Stiskam ono njegovo da se...

NK Studio je kolektiv istomišljenika, koji se sastoji od muzičara, kompozitora, glumaca, koreografa, dizajnera zvuka, slikara. Osnovan u septembru 2011. godine, sa zadatkom da okuplja ljude sa istim ciljevima i odnosom prema umetnosti, studio se deli na nekoliko segmenata, međutim svi ti segmenti kolaboriraju, dopunjuju...