Pogledao sam gore. Jabuka s najviše grane visila je u mom oku. Sedeo sam u samo sebi prirodnom položaju, osećao da su noge najduže kada ih presavijem toliko da tabanima opipam butinu. Ako se odlomi, ne samo da će mi iskopati oko, već i nepovratno...