I: Hoćemo u šetnju? H: Hajde! I ne pita kada, niti se ova druga premišlja, ne bi li našla pravi termin za prijatelja. Jer svaki je tren validan, ako je prijatelj pravi. Eh, moja I., da su svi kao ti! Šta se to desilo sa ljudima? Sećam se,...