Sme li se u 21. veku biti Elizabet Benet? Sme li se verovati u postojanje mister Darsija?  Jel on sasvim fiktivan lik, ili ima negde njegovih tragova? Valjda je najteže biti svoj – držati se svojih principa, verovati u svoje želje, nadati se ostvarenju onoga što...

Za manje od tri sata, začuće se zvuk koji me opominje da je novi dan spreman da ga osvojim. A mene je noć osvojila, ne da snovima da me omame. Gledam u policu sa knjigama iznad svog kreveta. Promenila je svoj oblik od težine moćnih...