U petom razredu osnovne naprasno sam postala jako direktna. Pet godina sam već bila zaljubljena u istog dečaka i bilo je krajnje vreme da se i on izjasni, nakon svih blentavih pogleda i rekreativnih nastava i plesova u diskoteci i zajedničkih sedenja u autobusima. Bio...