Jednostavno se desi.  Zaglaviš. Prvo, rodiš se. Nisi totalni gabor, ali ni previše lep. Drugo, rodiš se u Srbiji/Jugoslaviji. Preživiš samoupravni socijalizam, građanske ratove, sankcije, bombardovanje, kvazirevoluciju, eksploziju vojnog magacina i poplavu. Za sada. Godine začas prolete. Levitiraš u neoliberalnoj tranziciji na balkanski način. Roditelji su...