Svi su oni praznine, rekao je, imao je dobru poantu, imao je temelj za priču, za promišljanje, razmišljanje, domišljanje, procesuiranje, docesuiranje, racesuiranje, za zamislit se, i domislit, nešto, pitati se, praznina, što je, ispuniti misao, koja dolazi, nakon riječi praznina, ono što znači, označeno označitelja...

Bio je dan srijeda, datum 9. veljače, kada je moja majka izgubila svaku realnu i objektivnu vezu sa stvarnošću. Što se može reći o mojoj majci? Rijetko sam kada odobravala njen stil odgoja, ali ne bih rekla ni da se nikada nismo slagale. Nisam to uvijek...