Zbog tebe bih promenila veru. Zaboravila korene. Izdala pretke. Verovala u tvoje reči, kao u zakletve. Zbog tebe bih sama, pred sve stala. I ne bih strahovala, da će me išta povrediti. Tebi bih se prodala. Svoje principe izdala. Izneverila sve koji su u mene verovali. Pred tobom se razlamala. Propadala. Nestajala. Zbog tebe, nijedna moja reč, ne bi za mnom ostala. I ničemu posle tebe ne...

Ispisujem posvetu i svaku misao šaljem u tvom pravcu ovih dana. Razmišljam - kako bi bilo da te ponovo zavolim? Promenili smo kostime i stare maske nam više ne bi pasale. Morali bi dosta vremena da posvetimo pisaćoj mašini koju čuvam pod onom svilenom maramom...

Možda sam nekad, u prošlom životu, napravila nacrt idealne ljubavi. I možda se negdje, u tvornici naših sudbina, moj nacrt poklopio s tvojim. Možda smo se spojili po svim tačkama tih zamišljenih skica. Zacrtani oduvijek na jednom presavijenom komadu hartije sa spiskom želja. Otkad me ljubiš to je ponovo jedan zapis, kao u...

Sladoled je nalik ljudima. Može biti sladak, kiseo, čak i da gorči. Rekla bih da zavisi i od porudžbine, odabira koji  napravite u životu ili maloj poslastičarnici u uglu grada. Naizgled sve one sliče jedna drugoj. Suncobran  koji skriva lica, stolice koje su nespretno poređane...

Minuli vekovi čuvaju neznane epopeje, zarobljene u šakama ljudske vrste. Postoje oni koji umeju rastumačiti palimpsest, naslućujući umetnost skrivenu u nama. Visprena tajna nikada nije bila bliža, a opet nekima daleka, strana. ...