- Joj, šećerna vuna! - skiknula sam. - Tetka, mora li ona da ide sa nama? - prevrnuo je očima moj deset godina mlađi brat. - Izgleda da da. - saosećajno je glavom slegnula mama - Vidiš kakva je, da je pustimo samu, ko zna gde bi...

Kada se drveni plug konačno slomio, posle nekoliko uzaludnih pokušaja da se napravi brazda, Tristan je pao na kolena i zaplakao. Treću godinu zaredom žetva je bila izgubljena. Poplave su uništile i izjalovile sve. Zemlja je postala slana, tvrda i neplodna. Glad je harala. Smrt...

Sam(a) sam u tuđem mraku gdje se čuje vodenica i malo vode crnice na dlanu malo požutjelog pupka smrada živine i korica ubuđalog hljeba sam(a) sam na ovoj livadi gdje vrište konji njima se tamo ne čuje trag njihove oči crvene se pod travom Sam(a) sam sebi kao da nikad nisam ni ovoliko jada koliko stida ni ovoliko grijeha koliko...