– Dokle ideš ti, mala? – obrati mi se žena u tigrastoj bluzi. – Izvinite? – upitala sam zbunjeno. – Strazbur ili Pariz? Put je dug, evo prođosmo tek Hrvatsku, pa rekoh da prekratimo put i da se upoznamo – uputila mi je osmeh kroz koji se...