Kada je otišla na Studije u Grad, prestala je da bude Ona. Odjednom , više nije htela da iko zna da nestvarno dobro slika i vaja. Znala je da bi joj to donelo mnogo izlizanih pohvala i neiskrenog divljenja. Nije htela da i dalje pitaju...