Saznajte gde se završava mrak, a kada počinje nada; gde se krije strah, a kada nastupa san; šta je jače od života i koliko duboko misli mogu da nas odvuku....