,,Da mi je naći nekog ko bi živeo umesto mene.’’ Ivo Andrić Ni proleća, ni zime. Ni sunca, ni snega. Kao da se i priroda pobunila protiv ustaljenih pravila, pa povela bitku s kalendarskim računicama. Vetar neki mrzovoljan, kreće se lenjo i šapuće kao pospani duh. Nebo...