Bilo mi je devetnaest godina. Sa porodicom sam se preselio u ulicu, kod gornje pijace, u Vranju. Pre toga smo živeli u jednom selu, odakle sam morao autobusom da putujem u Gimnaziju, što mi je u završnoj godini dosadilo podjednako kao i život na selu....