Lezi na krevet i zavali se među moje jastuke. Ponašaj se kao kod svoje kuće, iako je ovo moja kuća. Odavno je nevažno šta je moje, a šta tvoje. Znaš, imam pesmu za tebe. Nemoj da se smeješ. Majke mi, napisala sam pesmu, iako ne...