Sedimo ispred zgrade, Zoki Ciganin i ja. Ne ljuti se što ga zovu Ciganin, sam insistira na tome. „Mnogo je Zokija, ali samo je jedan Zoki Ciganin“ – zna da kaže ponekad za sebe. Zoki ima svoj kamion. Radi selidbe. Povremeno mu pomažem. - Misim da...

"Poznavao sam jednu devojku koja je imala najlepši osmeh na svetu. Verujte mi! To je bio osmeh koji bi mogao da zaustavi ratove. Koji bi mogao da razoruža svet. I da oživi dušu koja je ranjena. Da vrati veru onome koji je sve izgubio. I...