- Ne plaši te što ljudi znaju toliko o tebi? – pitala je Nina opreznim tonom, podsetivši me na jedno slično pitanje postavljeno krajem prošle godine. „Moraju li svi da znaju šta ti se dešava?“ Naravno da ne moraju. Nikada i nisu, iskrena da budem. Čak ni...