Rođen sam na dnu mora i nisam tražio zvezde po nebu. Plivao sam hodajući Naučivši da gledam kroz vazduh. Moje more nije slano, u njemu ne postoje morske nemani. Ima jednu goru, ima horizont i dve zvezde. Njih sam pronašao tragajući za sirenom kad sam ugledao tvoje oči. Otkrila si mi da u mom moru postoji i...