Posvećeno učesnicama grupnog četa na viberu „Profesorka, a šta su to lažni moralisti?“ Upitao me je Dušan, iz prvog četiri, ozbiljnim tonom. „Mislim, šta se sve podrazumeva pod tom sintagmom?“ Dodao je u stilu „mislim znam ja ali me zanima Vaše mišljenje.“ Napravila sam dramsku pauzu, kao da uzmem...

  Njegovi likovi su, kako to Dučić reče, iz kraja naše najstrasnije muzičke melodije, naših najmanje govorljivih ljudi, naših žena najzatvorenijih u sebe, iz oblasti najstrožijih odlika dubokog palanačkog porodičnog morala. Oni pate od teškog „derta“, njihov „žal“ je veliki, njihova pesma „žalna i teška”. Svoje...

Roman ,,Nečista krv’’ gotovo da predstavlja katalog različitih vidova seksualnog ponašanja i otvara mogućnost čitanja i tumačenja uz psihoanalitičke pristupe. ...