Dva’es’peta me je bolela koliko nisu a koliko trebalo je da su godine prošle. Potukle su se naizgled sve najednom u toj jednoj; strmoglavljene niz mene ponele su se kao da mi je kojekakva šesnaesta - tupa a sila, upitna bez odgovora, puna sebe a...