Pobedila sam i ovaj dan. Bez tebe. Za tebe. Loša sam u matematici, ali njih ne računam već u mladežima osećam. Prošlo ih je mnogo. Previše. Više nego što sam mislila da umem za nekim da brojim. I kad odu najbolji ja se za tebe bojim. U kakvom to svemiru spavamo? Vreme leti, mi krilima po zemlji udaramo. Koga da...

Kada je jedna potpuno Ničim Izazvana ekipa profesionalnih odbojkaša uz podršku još par ortaka iz kraja odlučila da „pusti glas u želji da nam ispravi namrštene obrve i lica“ niko od njih možda nije ni slutio da će u tome zaista i da uspeju. Ako...