April je u našem gradu. Bez nas. April posebno voliš. Tada posebno voliš i naš grad. Ja sada posebno volim april. Zbog tebe. I posebno volim naš grad. Bez nas. April obećava. Ponovo oboji oči i tada izgleda lepše svaki grad. Zamišljaš li i ti, aprilom, naš grad, kakv je bio i kakav je sada bez nas? Pored mene...