Dragi dnevniče, Bila je to već treća noć kako mi je dolazila u san. Svaki put kontekst je bio različit, ali je to svaki put nesumnjivo bila ona. I svaki put sam se zbog toga budio nekako stegnut. Pritom, kada kažem stegnut mislim na zategnutost u...

Sećaš se Bećkovićeve “Vere Pavladoljske“? Sećaš se šta se dogodilo u njemu „Kad ju je prvi put video“? Eto, ta pesma mi je odzvanjala u glavi. Tog dana koji je bio naš. Tog dana koji nije imao nikakve šanse da uđe u priču. Znam da si se u...