Još jednu noć bez sna proveo sam sa svojim mislima okružile su me ovaj put ćutale kao da je u toku posmrtni govor. Na besane noći navikao sam skoro međutim ne i na ćutanje svojih misli. Jedini moji svakodnevni saputnici jedini koji znaju sve o meni noćas nemaju ništa da mi kažu. Od sebe nikada nisam uspevao da ih...