Izlazim sa fakulteta, pipam se po jakni i džepovima, tražim upaljač, i dobijam mini-srčani-udar, jer ga nisam napipao odmah, ali razvlačim facu u kez, kad sam ga našao. Pružila mi ga je onda, da pripalim cigaru, pa sam zaboravio da joj vratim, dok je sa mnom čekala autobus, koji me je kasnije odvezao daleko od nje, i...