Danas se mnogo priča o predrasudama i diskriminaciji. Polnoj, rasnoj, seksualnoj, mislim da je jedna ostala nezapažena. Baš zato što je nezapažena, onda je i opasna. Da se ispravim, ne priča se samo to ovih dana, predrasude i stereotipi, “ovaj je bolji jer je ovakav,...