Sutra je ponedeljak mojih namera da te zaboravim.

Sutra je ponedeljak mojih namera da te zaboravim.
Ustaću rano;
U ciku ću zore;
Navući haljinu i slabašna ući u otvore početka.
Pospana ću sve do petka živeti.
I preživeti još jednu nedelju
Ne bi li obećala narednom ponedeljku
Kako ću te po ustajanju zaboraviti.
Sutra je ponedeljak mojih namera da te zaboravim,
Bezvoljno ću ustati,
Oprati zube
I slabašna ući u otvore početka;
Sutra je petak
Mojim osećanjima;
I znam da će kao i sva odrasla deca
U nekoj birtiji dočekati zoru.

 

Autorka: Elena Ederlezi

Fotografija: weheartit.com