Spektar

Šta vidiš kad zažmuriš?

Vidim život, a ne san.

Vidim svetlo, a ne mrak.

Vidim svetove, vidim sve,

kad oči zatvorim.

Ne gledam, a vidim.

Kad ne gledam gde ne treba, vidim.

Kad navikavam oči na mrak, srce navijam na svetlost.

Mrak, opak i jak.

Mrak, a nije moj, ni naš.

I gori svaka tama što se gmizavo prikrada

kad je dotakne plamen bez senke.

I život zasija u hiljadu boja,

a sve se opet stope u jedno.

Jedno, početak i kraj

u beskraju beskrajnom.

I shvatim da trčim u spektru boja

koji je igra svetla i tame.

Autorka: Ana Krsteska

Fotografija: favim.com

ana.krsteska.blacksheep.rs

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.