Poželim da nedostaješ

2. априла 2019.
Kada mi nedostaješ,
ja lažem sebe,
da mi ne nedostaješ.
Vrlo uverljivo,
isključivo tvrdim,
da ti meni ni ne trebaš.
Jer kome bi ti,
osim meni,
nedostajao?
Kada mi nedostaješ.
Ja ne znam da li je ikada,
iko,
ikome tako nedostajao.
Toliko malo je tebe,
meni ostalo.
Da bi nedostajanje,
ovako dugo i suvišno,
trajalo.
I ne znam šta mi je toliko,
od tebe trebalo.
Da te želim,
svako malo.
Pa mislim da ovako,
niko ne bi nedostajao.
Kad mi nedostaješ.
Ništa mi ne preostaje,
nego da poželim.
Da i ja tebi,
nekada ovako nedostajem.

Autorka: Dragana Marković

Fotografija: Dragana Marković