Pijavica

30. новембра 2017.

Nije nestala

Rasula se u mehurima

Lijući ogledalo

S mojim likom

 

Dah je posejala po stvarima

Koje isijavaju smisao

Da ispije kompromise

Da me nauči da molim

 

Tiho je molim da ostane

Da bdi nada mnom snena

Pod kožu još dublje utone

Jer je krv moja, krv njena

Autor: Predrag Milovanović

Fotografija: favim.com

pijavica.blacksheep.rs