PESNIČKI KONKURS “VELIMIR RAJIĆ”

KNJIŽEVNI KLUB „VELIMIR RAJIĆ“ IZ ALEKSINCA RASPISUJE:

TRADICIONALNI PESNIČKI KONKURS

Konkurs je podeljen u dve kategorije.

I kategorija PESMA NA SLOBODNU TEMU, ne duža od 36 stihоva.
II kategorija PESMA INSPIRISANE LIKOM I DELOM VELIMIRA RAJIĆA NA TEMU: “U SVAKOM TKIVU IMA ŠARA BITNA” (“Basma o životu”-V.Rajić) ne duža od 36 stihova.

Pravila konkursa:

a)Na konkusu mogu učestvovati svi pesnici širom sveta s tim da ako se javljaju sa drugih govornih područja radovi za konkurs moraju biti prevedeni na srpski jezik.

b) Na konkurs se šalje jedna pesma ( važi za obe kategorije) potpisana šifrom, sa rešenjem šifre i konktakt adresom/telefonom u posebnoj koverti, zatvorenoj i priloženoj uz rad/radove.

c) Jedan pesnik sa po jednim radom može učestvovati u obe kategorije.

d) Pesme ne smeju biti objavljivane niti nagrađivane na dosadašnjim konkursima našeg kluba.

e) na konkursu mogu učestvovati pesnici stariji od 18 godina.

f) radovi se šalju isključivo putem pošte.

NAGRADE:
Za I kategoriju dodeliće se tri nagrade ( I,II,III) i nagrađeni autori će biti darivani prigodnim umetničkim radovima, knjigama i diplomama.

U II kategoriji dodeljuje se POVELJA „VELIMIR RAJIĆ“ najuspešnijem pesniku čiji rad bude pobedio u ovoj kategoriji.

NA KONKURSU NE MOGU UČESTVOVATI ČLANOVI KNJIŽEVNOG KLUBA „VELIMIR RAJIĆ“ IZ ALEKSINCA.

ROK I ADRESA

Rok za slanje radova je od 25. decembra 2014. godine do 1. marta 2015. Godine.

Radovi se šalju na adresu:

Književni klub „Velimir Rajić“
ul. Dušana Trivunca 15
18220 Aleksinac.
Radovi čiji autori ne budi ispoštovali pravila konkursa biće diskvalifikovani.

Proglašenje pobednika biće krajem aprila, a dodela nagrada sredinom maja na PESNIČKIM SUSRETIMA ALEKSINAC 2015. god.

Nema komentara

Ostavi komentar