Oda Mesecu

9. avgust 2018.

 

Noćas oblačim crveno

U ime krvavog Meseca.

I meki somot

I grube čipke.

 

Nemo krvarim sećanjem

U bojama starih fotografija.

Moja baka sa pletenicama

I deka sa cigaretom

Stidljivo se smeše.

 

Padne mi pramen kose

Nekad na setne grudi,

A ja ga odsečem

Mesecu na dar.

 

Noćima kolo viju

Krhke klonule Venere,

A ja ih menjam

Za meki somot

I grube čipke.

Autorka: Emilija Deljanin

Fotografija: weheartit.com