Oboji me

 

Znaš,

plašim se da odbacim svoju čauru 

i pretvorim se u leptira.

da ovaj mali bezbrižni svet

zamenim svetom slatkih nemira.

i taj strah veoma me nervira.

a ne znam kako da ga potisnem

da više nikad se ne pojavi,

da srce više mi ne drhti,

dlanovi ne budu znojavi.

prokleti osećaj koji me guši,

memljivi miris starih poraza,

ne da mi mira niti oprosta

ranjenoj, istrošenoj duši.

Pridji!

poruši sve moje odbrane,

ne pitaj kada, kako ni gde!

Iznenadi me!

Osvoji me!

Oboji me!

znaš da ne volim ovu tamu.

i nikad, ali nikad, ne ostavljaj me samu.

jer kada počnem da ti verujem

znaćeš da imaš me samo za sebe.

pokušaj, jer Ja verujem u tebe.

oboji me
Autorka: Nikolina Cvetićanin
Fotografije: pinterest.com
Nema komentara

Ostavi komentar