Ne objašnjavaj me

Dopusti mi da tebi budem
sve ono što nikome pre
nisam bila.
Bez potrebe da ti išta
dokazujem.
Nemoj da pitaš kome bih,
kada jedino tebi mogu.
Nepreoblikovana.
Neprisvojena.
Neprilagođena.
Ovakva.
Svoja.
Pusti moju slobodu
da lebdi iznad tvojih šaka.
Kao da su jedino mesto,
gde bi mogla da se skrasi.
Ne traži me pre tebe.
Nisam postojala.
Ne pitaj se ni kakva ću biti
posle tebe.
Jer sigurno neću ostati ista.
Ne objašnjavaj sebi,
zašto me ne razumeš.
Razumljiva
bih ti manje pripadala.
Autorka: Dragana Marković
Fotografija: Dragana Marković