Ne mogu te ja iz ovog grada odvesti preko noći

15. maj 2018.

 

Ne mogu ja nikoga da ubedim
U zaraslih tvojih kostiju trista
Niti sam ikad,
Pre ovog,
Čula za tebe,
Još manje o tom
Čiju ključnu kost
Praznim krevetom još pritiskaš.
Ne mogu ja verovati umesto tebe
Da niko te nikad pre mene nije sreo,
Ne mogu te odvesti nikud
Ako te još niko sebi vratio nije.
Nikada nisam,
Pre ovog,
Čula za tebe
I ne mogu ja verovati na mesto drugih
Osim u sebe,
A, bogzna da ni sebi više ne verujem.
Ne mogu te ja
Odvesti iz ovog grada preko noći,
A da ne pređem ti granicu
I shvatim,
Shvatim koliko ih je
Što ti više ne veruju.

Autorka: Elena Ederlezi

Fotografija: weheartit.com