Mudre žene se vole

Mudre žene se ne vole.
One su voljene.
Ne daju sebe,
bez garancije
da će dobiti više
od pruženog.
Ne vole dušom,
već umom.
Njima se
ne odaju tajne.
Jer nisu tajna,
koja bi razumela druge.
Ne poklanjaju im se reči,
već pokloni.
O njima se ne govori,
one govore o sebi.
Mudrim ženama
se ne sudi.
Ne procenjuju se.
Za njihove ocene,
nema parametara.
Mudre žene,
nemaju najbolje muškarce.
One koriste ono najbolje
u muškarcu.

Autorka: Dragana Marković

Fotografija: Dragana Marković

Nema komentara

Ostavi komentar