Maslačkova pesma

Maslačak,
Pazi da te ne oduva vetar,
Da ti kosu ne uprti za ptice,
A ptice za zvezde,
Zvezde za crne tačke,
Pa da posle kao ludak visim sa ivice nemira,
Sa nekog oblaka,
Iz praznine svemira.

Pazi da te ne odnesu deca,
Oduvaće te još dalje,
Preko okeana,
Pa malo iza,
Preko oklopa starih kornjača,
Da gnjurim ispod vodopada,
U tračicama beskraja.

Omlatiće te seoske mačke,
Pa ćeš pasti sa njihovih brkova,
U zlatne žitnice pune miševa,
I posle ću te kroz spaljena polja,
Tražiti kao svedoka,
Da se pojaviš,
I dokažeš da je to kosa tvoja,
Bila razlog mog odsustva.
(gubljenja)
(rasejanja)
(bivstvovanja)
(nebivstvovanja)
(trajanja i dotrajavanja)
(košenja)
(letenja)
(zagrevanja)
(topljenja u paučini
dotrajalih kotlova)

Autor: Milutin Milošević

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.