Konkurs „Zlatna sova“ za najbolji neobjavljeni roman

JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo, objavljuje

KONKURS za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova

za 2016. godinu koja obuhvata povelju, objavljivanje djela u tiražu od 1.000 primjeraka, 100 primjeraka odštampanog romana i novčanu nagradu u iznosu od 5.000,00 KM.

Druga nagrada obuhvata objavljivanje djela u tiražu od 500 primjeraka, 100 primjeraka odštampanog romana i autorski honorar u iznosu od 2.000,00 KM.

Treća nagrada obuhvata tiraž od 500 primjeraka, 100 primjeraka odštampanog romana i autorski honorar u iznosu od 1.000,00 KM.

Zavod zadržava pravo da, na preporuku stručnog žirija, pored nagrađenih romana, uz prethodnu saglasnost autora, objavi još jedan roman autora sa prebivalištem u Republici Srpskoj. U tom slučaju, roman bi bio objavljen u tiražu od 300 primjeraka, uz autorski honorar utvrđen na osnovu internih propisa organizatora konkursa. Pravo učešća na konkursu imaju svi pisci koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku, a koji blagovremeno dostave svoj neobjavljeni rukopis.

Na konkurs slati neobjavljeni rukopis romana, odštampan u tri primjerka. Rukopise, potpisane šifrom, sa adresom i kontakt telefonom autora u posebnoj, zatvorenoj koverti, slati isključivo poštom. Adresa Zavoda:

 

Nikole Tesle 58,

71 123 Istočno Sarajevo,

Republika Srpska

Dostavljeni rukopisi neće se vraćati autorima. Posljednji dan za dostavu rukopisa je 1. mart 2016. godine.

VAŽNO!!! Kompletan tekst Konkursa sa detaljnim pravilima i uputstvima o učešću na konkursu potražite na našoj zvaničnoj internet prezentaciji: www.zunsrs.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.