Konkurs za najbolju pesmu za decu

Dejan Bogojević, „Bogojevićeva izdanja“, „ART grupa AKT“ raspisuju KONKURS za NAJBOLjU pesmu za decu. Pravo učešća imaju svi autori sa teritorije Republike Srbije i iz ostalih zemalja koji pošalju pesme na srpskom jeziku. Nema tematskih ograničenja. Pesme ne mogu biti duže od jedne stranice.

Autor može da šalje do 5 neobjavljenih pesama, u jednom primerku, pod šifrom, najkasnije do 15. novembra 2015. godine na adresu:

     Dejan Bogojević

     Naselje 27. Novembra 10/1

     14 000 Valjevo

Stručni žiri će izabrati tri najbolje pesme (ravnopravno) i nagraditi ih simboličnim nagradama, poveljama i umetničkim predmetima.

Organizator ima pravo da od izabranih pesama štampa zbornik i da ih koristi u reklamne svrhe konkursa.

Samim slanjem pesama prihvatate sve uslove konkursa.

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.