Da drugo bi štošta mogli da preživimo

Ništa nije bilo tako večno

Kao moje od tebe rastajanje

Niti je šta dublje od pogleda kojim se noćas

Ovog grada

Pruženog pred mojim očima – sećam;

 

Svet će možda zgasnuti noćas u gasećim očima mojim,

Preda mnom je pružena planeta;

Tako od sveta mogu videti malo;

Ispupčen je grad svojim svetlima,

Dok ga gledam, vidim ga u sećanjima;

Znam da i on pamti

I da moramo zaboraviti do jutra

Da štošta bi drugo mogli preživeti.

 

Volim te dok na to ne zaboravim…

Setim se

Jer ništa nije toliko večno kao moje rastajanje od tebe.

 

Autorka: Elena Ederlezi

Fotografija: pinterst.com

elena.edrelezi.blacksheep.rs

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.